İŞKUR, eski hükümlüler için umut olmaya devam ediyor

Sağladığı destek ve hibelerle dezavantajlı grupların iş sahibi olmasını sağlayan İŞKUR kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler için de umut kapısı olmaya devam ediyor. 

İŞKUR, eski hükümlüler için umut olmaya devam ediyor
banner1

Toplumun farklı kesimlerine sağladığı desteklerle iş sahibi olmalarının önünü açan İŞKUR kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler için de umut kapısı olmaya devam ediyor. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bazı suçlardan ceza alanların kapsam dışında bırakıldığı destek programında kurumun belirlediği şartları taşıyanlar başvurularını yapabiliyor. 50 bin TL’ye kadar hibe desteğinin sağlanabileceği programa peki başvuru yapmak için neler gerekiyor?

İşte ayrıntılar “Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. 

ESKİ HÜKÜMLÜLERİN AŞAĞIDAKİ BÜTÜN ŞARTLARI TAŞIMASI GEREKLİDİR
İŞKUR’a kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Eski hükümlü olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir. Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.”

BİHA

YORUM EKLE