ŞURKAV’a ait 'Avlulu Kargir Ev' satışa sunulacak

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı’na ait Avlulu Kargir Ev açık artırma suretiyle satışa sunulacak.

ŞURKAV’a ait 'Avlulu Kargir Ev' satışa sunulacak
banner1

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tapu Bilgileri

İlçe: Eyyübiye

Mahalle: Beykapısı ( Kent Müzesi Karşısı )

Cinsi: Avlulu Kargir Ev

Ada: 152

Parsel: 12

M2: 426. 26

Mülkiyet: Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)

 İhaleye katılım Bilgileri

Satışa Esas Muhammen Bedel: 4.000.000.00 TL

Geçici Teminat:    120.000.00 TL

İhale Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe

İhale Saati: 14.00

İhale Adresi: ŞURKAV / Sarayönü Yusufpaşa Mah. 886. Sk. No : 27 / Eyyübiye /Şanlıurfa

İletişim: 0414 251 65 27

1) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazı, belirlenen muhammen bedel üzerinden 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14: 00 de Yusufpaşa Mahallesi 886 Sokak No: 27 Eyyübiye/Şanlıurfa adresindeki ŞURKAV İdare Merkezinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için yukarıda yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 16: 00’ya kadar ŞURKAV Emlak İşleri birimine müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

3) Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler (Teminat mektubunu limit dahili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

4) İhaleye ait geçici teminat bedeli Vakıf Katılım Bankası Şanlıurfa şube nezdindeki TR92 0021 0000 0000 0630 0000 02 nolu hesabına yatırılacaktır.

5) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

6) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

7) İdaremiz Kamu İhale Konumuna tabii değildir.  İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

8) İhaleye çıkarılan bu taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, gazete ilan bedeli ile tapudaki ferağ muamaleri alıcıya aittir.

9) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

10) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı peşin alınacaktır.

11) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır. (Banka hesap IBAN numarası olmayanların herhangi bir bankandan hesap açtırması gerekmektedir.)

12) Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ŞURKAV İdare Merkezinde görülebilir.

BİHA

YORUM EKLE