Cenaze ödeneğinde SGK'lıya zam yok!

Hayatını kaybeden kişilerin belli şartlar doğrultusunda yakınlarına yapılan cenaze ödeneğine zam geldi ancak zam, SGK'lıyı teğet geçti.

Cenaze ödeneğinde SGK'lıya zam yok!
banner1

Her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenen cenaze ödeneğine zam geldi.

Zam kararını ünlü vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı ve milletvekili, emekli, devlet memuru hayatını kaybettiğinde ödencek cenaze ödeneğinin zamlandığını ancak SGK'lı bir işçi için bu zam kararının geçerli olmadığını duyurdu.

Buna göre vekil öldüğünde yakınlarına 15 bin 780, emekli vekil öldüğünde 7 bin 890, devlet memuru öldüğünde 2 bin 630, SGK'lı işçi öldüğünde ise 715 TL cenaze yardımı ödenecek. 

Vergi Uzmanı Bingöl bu kararı "Yaşarken adaletsiz, ölürken adaletsiz" sözleri ile yorumladı.


Cenaze Ödeneği Nedir?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.


Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.


Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.


Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

BİHA

YORUM EKLE