Şanlıurfa için yeni karantina adresleri açıklandı!

Olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplumda teması önlemek, evde izolasyonu ve izlemi önerilen kişilere yönelik yeni karantina kararları aldı. Yurtdışından gelenler için de yürütülecek çalışmalarla ilgili talimatlar açıklandı.

Şanlıurfa için yeni karantina adresleri açıklandı!
banner2

"Çin Halk Cumhuriyeti’nde Aralık 2019 tarihinde başlayan COVID-19 vakaları Dünya üzerinde pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Bu kapsamda yurt genelinde çeşitli önlemler alınmaktadır.

İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda yurtdışından ülkemize giriş yapan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında, deniz ve havalimanlarında muayeneleri yapıldıktan sonra 14 gün süreyle evde izolasyonu gerekmektedir. Ayrıca COVID-19 pozitif vakaların temaslılarının da 14 gün süreyle evde izolasyonu gerekmektedir. 

15.04.2020 tarihinde olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplumda teması önlemek, evde izolasyonu ve izlemi önerilen kişilere yönelik olarak aşağıdaki kararları almıştır. 

1. Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesinde ikamet eden bir kişide 15.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,
2. Karaköprü İlçesi Batıkent Mahallesinde ikamet eden bir kişide 15.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili binada son COVİD-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına, 
3. Yurtdışından gelmesi veya Covid-19 olası/kesin vaka temaslı olması sebebiyle evde izolasyonu ve izlemi önerilen kişilere yönelik söz konusu çalışmaların aşağıdaki talimatlar doğrultusunda yapılmasına,
  A. Yurtdışından ülkemize giriş yapan Türk vatandaşlarının takibinde; 
a) Sınır girişi esnasında termal kameralardan geçirilerek muayeneleri yapılır. 
b) COVID-19 yönünden semptomları olmayanlar, HSYS’de oluşturulan “Sınır Girişi ve Temaslı Takip Sistemine” kayıt edilir. 
c) Sisteme girişi yapılan kişilerin bağlı bulunduğu aile hekime göre dağılımları sistem tarafından otomatik olarak yapılarak, aile hekiminin kullanmakta olduğu sistem (AHBS) içerisinde listelenir. 
d) Aile hekimi kendi listesine düşen kişiyi, bu amaca yönelik Aile Hekimliği Bilgi Sistemlerinde (AHBS) yapılmış olan takip listesinde görür. 
e) Aile hekimi, kendi listesindeki kişileri ülkeye giriş tarihinden itibaren 14 gün boyunca telefonla arayarak izler. 
f) İzlemini yaptığı kişiyi, günlük olarak ateş, öksürük, nefes darlığı vb. COVID-19 semptomları açısından sorgular. 
g) Sorgu sonucundaki izlem bilgilerini, AHBS’de bu amaca yönelik yapılmış olan günlük izlem formuna kayıt eder.

h) İzlem süreci içinde kişide semptom gelişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi ile iletişime geçer ve kişi bilgilerini paylaşır. 
i) Semptom gelişen kişinin hastaneye nakli ve sonrası süreçler İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi tarafından yürütülür.
  B. COVID-19 olası/kesin vaka temaslılarının takibinde;
a) COVID-19 olası ya da kesin vaka temaslılarının, yapılan muayenelerinde herhangi bir semptom saptanmazsa 14 gün süreyle ev izolasyonu uygulanır. 
b) Ev izolasyonu önerilen kişiler, İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Halk Sağlığı Yönetim Sisteminde (HSYS) yer alan “Vaka Takip Sistemine” COVID-19 vakasının temaslısı olarak kayıt edilir.
c) Sisteme girişi yapılan temaslıların bağlı bulunduğu aile hekimine göre dağılımları sistem tarafından otomatik olarak yapılarak, aile hekiminin kullanmakta olduğu sistem (AHBS) içerisinde listelenir. 
d) Aile hekimi kendi listesine düşen kişiyi bu amaca yönelik AHBS’lerde yapılmış olan takip listesinde görür. 
e) Aile hekimi listesindeki kişileri 14 gün boyunca izler. 
f) İzlemini yaptığı kişiyi günlük olarak telefon ile arayarak ateş, öksürük, nefes darlığı vb COVID-19 semptomları açısından sorgular. 
g) Sorgu sonucundaki izlem bilgilerini, AHBS’de bu amaca yönelik yapılmış olan günlük izlem formuna kayıt eder. 
h) İzlem süreci içinde kişide semptom gelişmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi ile iletişime geçer ve kişi bilgilerini paylaşır. 
i) Semptom gelişen kişinin hastaneye nakli ve sonrası süreçler İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi tarafından yürütülür.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir."

BİHA

YORUM EKLE