Şanlıurfa'da sulama birlikleri kaldığı yerden devam!

Bakanlık onayı ile sulama birliklerinin feshedilmesine dair düzenleme yüksek mahkemenin kararı ile iptal edildi. Karar ile Şanlıurfa'daki sulama birliklerinin eski düzeni devam edecek.

Şanlıurfa'da sulama birlikleri kaldığı yerden devam!
banner2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sulama birliklerini kaldırıyoruz" demişti ama Anayasa Mahkemesi'nden yeni karar çıktı.

Şanlıurfa'da özellikle elektrik kesintilerinin çiftçiler ile sulama birliklerini sık sık karşıya karşıya getirmesinin ardından sulama birliklerinin büyükşehire devredileceği gündeme gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2 yıl önce Çorum'da yaptığı konuşmasında "Sulama birliklerini kaldırıyoruz. Bunlarla yürümez, Sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı. Çok büyük bedeller ödettiler. Belediyeler kanalıyla yapacağız" demişti. Birliklerin kaldırılması beklentisi gündemdeki yerini korurken yüksek mahkemeden yeni bir karar çıktı. Sulama Birlikleri Kanunu'nda yapılan, "Birliğin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birliğin, DSİ'nin teklifi üzerine bakan onayı ile feshine", "birliğe üyelik kaydı sırasındaki katılım payının DSİ tarafından belirleneceğine" ve "denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birliklerinin, sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla ve DSİ'nin gerekli görmesi halinde bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebileceğine" ilişkin düzenlemelerin iptaline karar verildi. Karar Resmi Gazete'nin bugünki "Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 Tarihli ve E: 2018/104, K: 2020/39 Sayılı Kararı" bölümünde yer aldı.

Karar ile Şanlıurfa'daki sulama birliklerinin kaldığı yerden eski düzeni ile hizmet vermeye devam edeceği anlaşıldı.

BİHA

YORUM EKLE