Kaşmer Dağı Projesine tepki: Bakanlığın yaptığı plana aykırı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, "Kapalı kapılar ardında gizli kapaklı şekilde yapılması planın şaibeli olarak anılması için başlıca bir nedendir" dedi.

Kaşmer Dağı Projesine tepki: Bakanlığın yaptığı plana aykırı
banner1

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında, 2018 yılında Meclis gündemine gelen ve çok tartışılan Kaşmer Dağı Projesi yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Nihat Çiftçi döneminde Meclis'te görüşülen Karaköprü İlçesi Aşık, Öğütçü, Demircik Mahalleleri ile Bozova İlçesi Hisarlar Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın Uydu Kent Projesi olarak hayata geçirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu etüt ve incelemeler sonucu Cumhurbaşkanlığının yatay yapılaşma talimatları doğrultusunda imar planında belirtilen kat adetinin düşürülmesi, projedeki Millet Bahçesinin yerini belirlenmesi, Adana-Şanlıurfa Otoyolundan giriş ve çıkış verilmesi şeklinde yapılan düzenlemeler ile karar, üyeler tarafından kabul edildi.

Kaşmer Dağının imara açılmasıyla yazılı bir açıklama yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, projenin gayri şeffaf bir şekilde onaylandığını öne sürdü.

Açar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'KAŞMER PLANI BAKANLIĞIN YAPTIĞI PLANA AYKIRIDIR'

Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerine aykırı şekilde onaylanmıştır.

Ayrıca Çevre ve şehircilik il müdürlüğü nün 2017 senesinde verdiği olumsuz görüş günümüzde de değişmemiş olup halen geçerliliğini korumaktadır. Olumsuz kurum görüşüne rağmen plan yapmak İmar Kanuna göre suç teşkil etmektedir.

'BİR KENTİN GELECEĞİ OLDU BİTTİYE GETİRİLMEMELİDİR'

Halk için yapıldığı iddia edilen bir planlamada; Halktan,  STK'lardan, ilgili teknik meslek odalarından ve Kent Konseyinden görüş alınmadan ve katılımlarından uzak bir şekilde, kapalı kapılar ardında gizli kapaklı şekilde yapılması planın şaibeli olarak anılması için başlıca bir nedendir. Bu durum Planlamanın katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır. Yamalı Bohça misali yapılan planlamalar bu şehrin geleceğine ihanettir.

'20-30 SENE SONRA YAPILAŞABİLECEK BİR ALAN'

Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış bulunan plan  en erken 20-30 sene sonra yapılaşabilecek bir alan olup gelişen ve değişen Şehircilik ilminin 20 sene sonra ki ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalacağı tarafımızca açık bir şekilde görülmektedir. Bu alanı kentin mevcut alt yapı götürülemeyen imarlı alanlarına (dağeteği, esenkent, ağızhan gibi) eklemek bu kentin gelecek nesillerine projeksiyon sağlamak değil kağıt üzerinde elden ele gezecek tapu kayıtları oluşturmak olacaktır. Biz Şehir Plancıları kentin gelişiminin kontrollü bir şekilde belli plan ve projeksiyonlarla etaplanmasından yanayız. Başından beri söylediğimiz bütün kentin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının yapılması gerekliliğini burada tekrar vurgulamak gerekiyor.

Son olarak bu planın 2.5 sene önce onaylanmaması için beraber çaba verdiğimiz mevcut yönetimin aynı planı yine aynı yöntemlerle onaylaması ayrıca kaygı vericidir. Şehir Plancıları Odası olarak içeriğini askı sürecinde inceleyeceğimiz bu şaibeli planın onaylanmasının Usul Yönünden hukuka aykırı olduğunu belirtir çekincelerimizi kamuoyuna arz ederiz.

BİHA

YORUM EKLE