Haliliye meclisinde görüşüldü: Çevre bilincine yeni düzenleme

Haliliye Belediyesi Meclis Toplantılarının Ağustos Ayı 3’üncü birleşimi bugün gerçekleşti. Toplantıda komisyon raporları okundu.

Haliliye meclisinde görüşüldü: Çevre bilincine yeni düzenleme
banner2

Haliliye Belediye Meclisi Ağustos Ayı 3’ünci birleşimi Meclis Başkan Vekili Cengiz İzgördü başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi toplantı salonunda bugün gerçekleşti.

Toplantıda yoklama ve açılış konuşmasının ardından meclis üyeleri tarafından ihtisas komisyonuna havale edilen raporlar okunarak meclisin bilgisine sunuldu.

Okunan raporlar; Çevre hakkı, insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber anayasamızda çevre hakkı ile ilgili herhangi bir düzenleme var mıdır? Çevreyi korumada eğitimin önemi nedir? Çevre ve sağlık komisyonu, kanunlar komisyonu, eğitim komisyonu ve insan hakları komisyonuna havale edilmiş olup karara bağlanma hususunda çevrenin korunması, geliştirilmesi, geliştirebilmesi ve iyileştirebilmesi konusunda gösterilen çabaların amacı insanların daha sağlıklı ve daha iyi bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Çevrenin korunmasında çevre bilinci etkilidir. Çevreyi bu bilinçle korunmaya kalmaz aynı zamanda gelimini de sağlarız. Hiçbir yasa bizlere fidan diktirmez ama çevre bilincimiz bizi sağlar. Tüm bireylerin çevre hakkı var fakat çevreyi de bozmama yükümlülüğü altındadır. Anayasanın 56 maddesinde herkes sağlıklı ve dengeli bir çevre de yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirişliğinin önlenmesi konusunda devletin ve vatandaşların çeşitli görevler düşmektedir. Çevre bilincine sahip olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının kullanacağını idrak edemez. çevre geçmişten kalan bir miras değil, korunması ve gelecek nesillere güzel bir şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Yapılan araştırmalar sonucunda önerge rapora bağlanarak meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Ulaştırma sistemi araçlarında gerçekleştirilen önemli yeniliklerin turizm sektörüne yansımaları nelerdir?  Suru önergesine istinaden turizm komisyonu ve trafik ulaşım komisyonuna havale edilmiş olup ilgili karalarında ise ulaşım sistemine ait olarak uçak, tren yolcu gemisi ve otomobil teknolojileri yönünde yaşanan gelişmeler sadece mesafeleri kısıtlamakla kalmamış aynı zamanda taşınma maliyetlerini de azaltmıştır. Bu yeniliklerin sonucu olarak büyük turizm merkezleri oluşturulmuş mekansal büyümeler gerçekleştirilmiş daha çok uzak bölgelerdeki turizm bölgelerinin sektör tarafından kullanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında bir ülke ne kadar zengin turizm kaynaklarına sahip olursa olsun ulaştırma sektörü yeteri kadar gelişmemişse sahip olduğu turizm potansiyelini kullanması beklenemez. Yapılan araştırmalar sonucunda önerge rapora bağlanarak meclisin bilgisine sunuldu.

Diğer meclis üyeleri tarafından ihtisas komisyonuna havale edilen önergelerin de okunmasının ardından bugünkü meclis birleşimi kapatıldı.

BİHA 

YORUM EKLE