Görevi iade edilenler için çağrı: Ödenekleri verilsin

Eğitim-Bir-Sen OHAL Komisyonu tarafından göreve iade edilenler için sendika tarafından açılan davaları hatırlatarak "Göreve iade edilenlerin ek dersi ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir" dedi. İşte sendikadan yapılan açıklama:

Görevi iade edilenler için çağrı: Ödenekleri verilsin
banner2

"OHAL Komisyonu kararıyla iade edilenlerin ek dersi ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir..

Eğitim-Bir-Sen olarak, KHK ile kamu görevinden çıkarılan ancak Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyon kararıyla görevlerine iade edilen üyelerimiz adına Genel Merkezimizin açmış olduğu davalarda, mahkemeler, davacıların idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle fiilen çalışamadığından ve idarenin davacılara vermiş olduğu zararı tazmin etmesi gerektiğinden hareketle açıkta geçen süreler için ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Ankara 16. İdare Mahkemesi, kararında, davacının görevinden ayrı kaldığı süreye tekabül eden tüm özlük, mali ve sosyal haklarının (tüm ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneği) ödenebilmesi için ek ders ve nöbet görevinin fiilen yapılmış olması gerekmekte ise de; davacının idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle fiilen çalışamadığı açık olup, idarenin davacıya vermiş olduğu zararı tazmin etmesi gerekmektedir. Zira, davacı istese dahi fiilen çalışma olanağına sahip olmadığı gibi dava konusu işlem olmasa idi, fiilen çalışma şartını yerine getireceği de tartışmasızdır. Davalı idarenin, hukuka aykırı işlemi olmasaydı davacının fiilen çalışma şartını taşımayacağına dair bir iddiası da bulunmadığından, davacının başvurusu üzerine açıkta kaldığı sürelere tekabül eden tüm özlük, mali ve sosyal haklarının (tüm ek ders ücretleri ve öğretim yılına hazırlık ödeneği) yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekirken, davacının başvurusunun reddine yönelik olarak davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır gerekçesine yer verdi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise kararını fiilen çalışamama halinin haksız yere kamu görevinden çıkarılmış olmasından kaynaklandığı açık olduğundan davacının kamu görevinden çıkarıldığı tarihten görevine iade edildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır gerekçesine dayandırdı."

BİHA

YORUM EKLE

banner99