Coşkun'dan 'toplu sözleşme' açıklaması

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri konusunda bir açıklama yaptı. Coşkun, “Emeğin hakkının ekonomik öngörülere mahkûm ve mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Coşkun'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
banner2

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri konusunda bir açıklama yaptı. Coşkun, “Emeğin hakkının ekonomik öngörülere mahkûm ve mecbur bırakılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri başladı. Görüşmelerin başlamasıyla birlikte Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Coşkun açıklamasında, “Maaşların enflasyona karşı korunması ile enflasyon farkı uygulamasıyla kamu maliyesini koruma seçeneği arasındaki gel-git üzerinden oluşan sosyal maliyeti de Kamu İşveren Heyetinin gördüğüne inanıyoruz. Emeğin hakkının ekonomik öngörülere mahkûm ve mecbur bırakılmasını doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Emeğin hakkı, alın terinin ederi bütün bunlardan bağımsız bir kurguyla ortaya konmak zorundadır” dedi.

Kamu görevlilerinin güvenlik içerisinde çalışmak istediğini aktaran Coşkun, “Kamu görevlileri, kamu görevlisi sıfatı içinde kendilerine önem atfedilmesini engelleyen hatta kendilerini önemsiz gösterme verisine dönüştürülen unvanlarının, katsayılarının, ek ödeme ya da ek gösterge oran ve puanlarının değişmesini talep ve teklif ediyorlar. Aynı kurum içerisinde, aynı unvanlar arasında istihdam türüne dayandırılan bütün farklılıkların sistemden arındırılmasını istiyorlar. Maaşlarının ve ücretlerinin açlık-yoksulluk sınırı altında kalmamasını teklif ediyorlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan 110 bine yakın arkadaşımız bu masadan hizmet sınıflarının GİH olarak değiştirilmesini, öğrenimlerine uygun sınıf değişikliği imkânlarının gerçekleşmesi kazanımı bekliyorlar. Bu kazanım mümkün ve gereklidir” ifadelerine yer verdi.

‘SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇMELİDİR’

Mevcut personeli kadro hasretinin giderilmesi gerektiğini bildiren Coşkun, “Kamuda sözleşmeliliğe ve mevcut sözleşmeli personelin de kadro hasretine son verilmesini istemek, devletin büyüklüğünü ve gücünü, milletin egemenliğini ve bağımsızlığını da güvenceye almaktır. Biz diyoruz ki; Kamudaki sözleşmeli personeli isteği doğrultusunda kadroyla geçirmelidir. Süreli-süresiz sözleşmeli şeklindeki ayırımı da, sözleşmeli personel statüsünde istihdam etme hatasını da sona erdirilmeli, bunun da ilk adımı bu masada atılmalı, kararı da bu dönemde verilmelidir. Ek gösterge konusunu toplu sözleşme masasında çözüme kavuşturalım, kamu personel sisteminde çok daha fazla unvanı ve kamu görevlisini 3600 ek göstergeyle buluşturalım istiyoruz. Bu masa ve süreç bunun için büyük fırsat, değerlendirmek ve ek gösterge sorununu kökünden bitirmek gerekir” diye konuştu.

Coşkun açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Kamu görevlilerinin gelir vergisi sorununa da çözüm üretilmelidir vergi indirimlerini, aflarının, istisna ve muafiyetlerinin gelir vergisi mevzuat ve uygulamalarında kamu görevlilerinin payına, düşük matrah, yüksek oranlı ve artan tutarlı gelir vergisi düşmektedir, “Biz diyoruz ki, kamu görevlileri, gelir vergisi mükellefi olarak vermeleri gereken vergiyi versin. Biz istiyoruz ki kamu görevlilerinin %15 oranının üstünde ödedikleri gelir vergisi tutarları, Kamu İşvereni tarafından tazmin edilsin. Yetkili sendika üyesi olmanın toplu sözleşme ikramiyesini artırımlı almakla, yetkili sendika olmanın da diğer sendika üyelerinden dayanışma aidatı almakla farklılaştırılmasını istiyoruz.

Memur-Sen’in sunduğu tekliflerin rasyonel ve makul tekliflerdir. Memur-Sen’in özellikle demokratik ve sendikal haklar noktasında masaya taşıdığı tekliflerle ilgili olarak da, Reformist ve Makbuldur.

Masanın gündemini oluşturacak mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin tekliflere bakıldığında adalet temelli bakış rahatlığıyla ifade ve iddia ediyorum ki; Biz, 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizle; Büyük Türkiye’den payımızı, Yeni Türkiye’den haklarımızı, Güçlü Türkiye’den payımıza düşen fırsat ve imkânlarımızı istiyoruz. Oransal zamla; devlet bütçesinde gerçekleşen dengelenmenin kamu görevlilerinin bütçesinden de gerçekleşmesini, Taban aylığa zamla; kamu görevlileri arasındaki maaş makasının biraz daha küçülmesini, Refah Payıyla; maaş ve ücretleri kamu görevlilerinin üzerinden geçim derdi noktasında ferahlamasını, Enflasyon farkıyla; Olası sürprizlere karşı kamu görevlerinin maaş ve ücretlerinin enflasyona karşı koruma altına alınmasını teklif ediyoruz. Bizim bu tekliflerimizi Kamu İşvereni, siyaset noktasında ortaya koyduğu vaatleri hayata geçirmeyi sağlayacak teklifler olarak görmelidir. Bu tekliflere evet demesi, Kamu İşvereni ve Siyasi İrade açısından millete güven, refah, adalet ve kalkınma vaatlerini yerine getirme iradesi olacaktır.

Grev hakkıyla, sendikal haklar üçlüsünü tamamlamayı ve pazarlık gücümüzü artırmayı, Siyaset hakkıyla ülkemize hizmet etme fırsatımızı büyütmeyi, Kılık-Kıyafet yasağının kaldırmakla, vesayetin bir zeminini daha yok etmeyi ve özgürleşmeyi, hedefliyoruz.

Kamu maliyesinin kendini korumaya ilişkin kalkanları harekete geçirdiği, finans ve reel sektörün kamu maliyesi üzerinden yüklerini hafiflettiği, kriz eşiklerinden kurtarıldığı bir süreçte emek kesimine, sabit ücretli kesime yönelik hamle için toplu sözleşme masası büyük ve emsalsiz bir fırsattır.

Memur-Sen’in ve yetkili sendikaların parasal tutar karşılığı bulunan, mevcut mali ve sosyal haklarda artış, iyileştirme ve güncelleme öngören tekliflerinin her biri ya kanayan bir yaranın kapanmasına, ya bir adaletsizliğini son bulmasına ya da haklı bir talebin uygulamaya konulmasına aracılık edecektir. Kamu İşvereni ve siyasi iradenin bu gerçeği ıskalamayacağını, sahanın talebi olan ve toplu sözleşme teklifine dönüşen bu türden içeriklere olumlu cevap üretme hassasiyetle bakacağını umuyor ve bekliyoruz.”

BİHA

YORUM EKLE