Süt Parası ve Cenaze Yardımı Ne Kadar Oldu?

Süt Parası ve Cenaze Yardımı Ne Kadar Oldu?
banner2

Türkiye’nin nüfusu giderek yaşlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son açıklanan nüfus verileri, geçmiş yıllara göre yaşlı nüfusun arttığını gösteriyor.

Bu nedenle doğum teşvikleri önem arz ediyor. Türkiye’de de birçok kalemde doğum tevşiği uygulanıyor.

Halk arasında süt parası olarak bilenen ve SGK tarafından ödenen emzirme yardımı da bu teşviklerden biri.

Emzirme ödeneği, analık sigortasından yararlanan kadın işçiye veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle sigortalı erkeğe veriliyor. Emzirme ödeneği doğan her çocuk için, doğuma bağlı ve bir kereye mahsus ödeniyor. Ödeneğin miktarı da her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.

Peki 2020’de süt parası ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından yayınlanan bir genelge ile emzirme ödeneği miktarları açıklandı. Genelgedeki ilgili bölüm şöyle:

“Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,84 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 202,00 TL olacaktır.”

Buna göre 2020 yılındaki emzirme ödeneği miktarı; 202 TL’dir.

4A kapsamındaki sigortalılar ile 4B kapsamında kendi adına ve hesabına çalışan sigortalılar bu haktan yararlanabilirler. Yani süt parası işçi statüsünde çalışan sigortalılar ile esnafları kapsayan bir yardımdır. 4A’ lılar için doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olmalı, 4B’liler için ise doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış, bunun yanında prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması, emzirme ödeneğine hak kazanabilmeleri için geçerlidir.

Aynı Genelgede cenaze yardımına ilişkinse şu hüküm yer almaktadır:

“Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,84 olarak açıklanması nedeniyle 2019 yılında 716,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 yılı için 801,00 TL olarak belirlenmiştir.”

Buna göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden sigortalılar ile emekli maaşı alırken vefat eden ya da 360 gün sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine 2020 yılında SGK tarafından 801 TL ölüm yardımı ödenecektir. Bu ölüm yardımı, toplu sözleşme ile tanınan ya da Borçlar Kanunundan kaynaklanan ölüm yardımlarından ayrı olarak SGK tarafından ödenmektedir.

YORUM EKLE

banner99