Şanlıurfa'da besicilere destek müjdesi!

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği hakkında uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Şanlıurfa'da koruma kapsamında bulunan 2 sığır çeşidinin yetiştirilmesi için besicile

Şanlıurfa'da besicilere destek müjdesi!
banner1

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;  ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"da yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kararda Şanlıurfalı besicileri ilgilendiren destekleme de yer aldı.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği kapsamında Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'da topma 3 bin Yerli Güney Sarısı Sığırı ile Şanlıurfa, Hatay ve Mersin'de 2 bin Kilis Sığırı -Kırmızı Güneydoğu Sığırı- yetiştiren besicilere destekleme verilecek.


DESTEKLEMEDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Desteklemeden; hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirenler yararlanabilecek. 

Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet edecek ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremeyecek. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? 

Koruma desteklemesinden yararlanmanmak için başvuru şartları da belirlendi.

Buna göre, ilk defa yararlanmak için dilekçe ve ikamet belgesi ile başvuran yetiştiricilere ilişkin talepler ırklara ve türlere göre birleştirilerek il müdürlüğü tarafından Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) gönderilir. TAGEM tarafından koruma kapsamına alınacak ırk ve hayvan sayısı il müdürlüğüne bildirilir. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler, proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair içeriği ve süresi TAGEM’ce belirlenen sözleşmeyi imzalar.

BİHA

YORUM EKLE