Sağlık Bakanlığı işçilere tayin hakkı verdi

Sağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapma kararı aldı. 

Sağlık Bakanlığı işçilere tayin hakkı verdi
banner1

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakilleri hakkında resmi yazı yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu adıyla yayınlanan yazıya göre, Sağlık Bakanlığı’nda 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakilleri yapılabilecek. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıda şu ifadeler kullanıldı:
“Bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Bakanlığımız işyerlerinde görevli işçiler için işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık İş) arasında 10.08.2020 tarihinde imzalanan 01.01.2019-31.12.2020 yürürlük süreli, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hükümleri geçerli olan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin: “İş ve İşyeri Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 19 uncu Maddesinin 1 inci Fıkrasında; “Kapsama dahil işçilerin iller arası işyeri değiştirme dönemi Haziran ayıdır. İller arası yer değişikliği isteyen işçi Haziran dönemi için Mayıs ayında bağlı bulunduğu İL Sağlık Müdürlüğüne talepte bulunur. İl Sağlık Müdürlüklerince toplanan talepler toplu olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Talep sahiplerinin işyeri değişikliği kadro imkanları ve ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleştirilir. 2. Fıkrasında; * İller arası iş yeri değiştirme talebinde bulunacak işçi: bulunduğu iş yerinde fiilen 2 (iki) yıl çalışmadıkça işyeri değişikliği talebinde bulunamaz Yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.” denilmekte olup, Müdürlüğünüz ve bağlı sağlık tesislerinde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinizde, ve diğer birimlerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca görev yapan ve il dışı nakil talep eden, yukarıda anılan madde hükmünde belirtildiği üzere fiilen 2 (iki) yıl çalışmış olma koşulunu sağlayan ve sendika üyeliği bulunan Sürekli İşçi personellerin nakil taleplerini içeren dilekçeleri tek tek alınıp kayıttan geçirilerek, kadro imkanları ve ihtiyaçlar çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirilmek üzere ekte yer alan excel formatına uygun hazırlanıp Haziran ayı itibariyle Gencel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen işçilerimizden ise talep alınması esnasında yürürlükte ki mevzuatın göz önüne alınarak hareket edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”
BİHA 
 

YORUM EKLE

banner99