Mağlubiyet Psikolojisi

Biz şimdi mağlup bir milletin çocuklarıyız. İlk eleştirimiz bizi bu hale din getirdi seklinde olmus ve ardindan dinin getirdiği her şey kötüdür yargısına ulaşmıştık. Atatürk de öyle düşünmüştü. Bu nedenle dini dönüştürücü inkılaplar yapmaya çalışmıştır. Fakat 1000 sene biz güçlü onlar zayıftı.... o zamanda din iyiydi diye düşünüyorduk.

Burada dinin dışında da sebepler var. Bunlar; biz tembeliz, çalışmıyoruz, okumuyoruz, düşünmüyoruz, ders çıkarmıyoruz, şehvetin, malın ve makamın esiri olmuşuz. Kolay kendimizi satıyoruz batıya. ll. Abdulhamit öğrenci gönderdi japonlarla aynı tarihte ama bizim öğrenciler Fransız kızlarının koynundan çıkmadılar şiirler yazdılar kendilerine bu imkanı sunan Abdulhamit'i yıkmanın yollarını araştırdılar.

Japonlar ise faransanın bütün fabrikalarını gezdiler. krokilerini çıkardılar, bilgilerini öğrendiler ve ülkelerine gelip aynı fabrikayı kurdular. şimdi burada suçlu kim? Ek Islam dünyasını etkisine alan selefi düşüncesi de aslında bir yenilgi psikolojisiyle ortaya çıkmıştır... Bugünkü bir çok dini ve siyasi söylem de aslında yenilgi psikolojisinin bir sonucudur.

Ulus devlet, modernizm, kur'aniyyun vb... Not Bu zihinsel hastalığın arka planı dinin ideolojilestirilmesidir. Bunun için din ve ideoloji kavramların yeniden tanımlanması gerekir... Temele değil, yan meselelere odaklamışsak sorunu çözemez, günümüz insanın dertlerine deva olacak kuramlar geliştiremeyiz. Halbuki her dönemin muceddidi çıkar ve döneme uygun kuramlar geliştirir. Sıkıntımız bizde müceddid değil cedid çıktı...

YORUM EKLE