Urfa'yı ilgilendiren çalıştay: Envanter çıkarıldı

Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, “İkinci Ulusal Bozkır Çalıştayı” ile ilgili açıklamasında, "Bu projeyle ilimizin bozkırlarının envanteri çıkarılmıştır. Farklı bitki ve hayvan varlığı ile doğal hayatın önemli olduğu ortaya konmuştur" dedi.

Urfa'yı ilgilendiren çalıştay: Envanter çıkarıldı
banner1

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Şanlıurfa’da yürüttüğü ve Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen “Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” projesi kapsamında “İkinci Ulusal Bozkır Çalıştayı” çevirimiçi olarak paydaşların ve akademisyenlerin geniş katılımıyla gerçekleşti.

2019 yılında bozkır ekosistemleri ile ilgili ortak anlayışın ve bozkır yönetimi ve korunması alanında kilit paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılması amacıyla Ulusal Bozkır Koruma Çalıştayının ilki düzenlenmişti. Düzenlenen ikinci çalıştayda bozkırların önemi konusunda bilgi edinilmesi, bozkırların daha geniş kitlelere tanıtımına yönelik iş birliği olanaklarının ortaya konulması, bozkır ekosistemlerinin değerlerinin anlatılmasındaki etkili araç ve olanakların paylaşılması ve proje kapsamında hazırlanan Ulusal Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı ve Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı’ tanıtıldı.

FAO ile yürütülen “Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” projesi kapsamında düzenlenen toplantı ile ilgili olarak, Şanlıurfa’daki projenin Harran Üniversitesi Bağımsız Uzmanlar Grubu Üyesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de bir değerlendirmede bulundu.

Öztürkmen, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu projeyle ilimizin bozkırlarının envanteri çıkarılmıştır. Farklı bitki ve hayvan varlığı ile doğal hayatın önemli olduğu ortaya konmuştur. Projenin bir sonraki aşamasında bozkırların korunması yöntemleri ve bozkır hayatının düzenlenmesi amaçlanmaktadır. İlimize büyük katkısı olacak bu proje için FAO, GEF, Tarım Bakanlığı, Harran Üniversitemiz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı çalışanları olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. İlimiz bozkırlarını korumaya yönelik yapılan bu çalışmanın doğal hayatı korumasını sağlayabileceğini umuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla ilimizin büyük farkındalığı olan Doğal hayat-bozkırların önemi ortaya çıkacaktır” dedi.

BİHA

YORUM EKLE