Şanlıurfa'daki asistan hekimlerden 'mobbing' açıklaması

Şanlıurfa Tabip Odası, asistan hekimlere yönelik mobbing uygulandığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'daki asistan hekimlerden 'mobbing' açıklaması
banner2

Şanlıurfa Tabip Odası (ŞTO) Eğitim Salonunda bugün bir toplantı düzenlendi.Toplantıya , Asistan Hekim Komisyonu üyesi Fırat Erkmen, Tabib Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, yönetim kurulu üyeleri ve asistanlar katıldı.

ŞTO Asistan Hekim Kolu Fırat Erkme tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

 “Pandemi süreciyle birlikte daha da artan iş yükü nedeniyle sorunlarımız da katlanarak büyüyor. Güzel hayallerle başladığımız uzmanlık eğitimimiz 36 saat kesintisiz kötü çalışma koşulları ve uygulanan mobinglerden dolayı hayal kırıklığına dönüşüyor. Asistan hekimliğin temelde bir sağlık hizmeti değil bir eğitim süreci olduğu unutulmamalıdır. Performans sistemi, kışkırtılmış sağlık talebi, verilen eğitimlerin yetersizliği ve maruz kalınan mobbingler nedeniyle asistan hekimler tükenmektedir.  

En son Uludağ Üniversitesinde intihar eden kalp damar cerrahisi başasistanı arkadaşımız Dr. Mustafa Yalçın bıraktığı mektubunda mobbing’e maruz kaldığını belirtmiştir. Kıdem ve hocaların hiyerarşisi bir süre sonra uygulanan mobinglere, gün aşırı tutulan nöbetler asistan hekimlerin sosyal yaşamdan kopmalarına ve fiziksel, psikolojik travma yaşamalarına neden olmaktadır.

Asistanların yasal olan nöbet ertesi dinlenme haklarını talep etmesi suç sayılmaktadır. Kendilerinde asistanlardan her türlü talepte bulunma hakkını gören hocalara karşı eğitim talebi yapılamamaktadır. Liyakatin olmadığı hocaların akademik kadrolarda yer alması mevcut sorunları daha da derinleştirmektedir. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini talep ediyor ve mobbingin bir insan hakları ihlali olduğunu belirtiyoruz.

Sağlıkta mobbingin son bulmasını ve bu konuda tüm meslektaşlarımızın üzerine düşen görevi yerine getirmesini talep edip bütün hekimlerin insani çalışma şartlarına sahip olmasını istiyoruz.

Biz asistan hekimler olarak; tıpta uzmanlık eğitimi yerine bizlere dayatılan bu angarya yığınının sürdürülebilir olamayacağını, hekim ve toplum sağlığına iyi gelmediğini anlatmaya, duyurmaya çalışıyoruz.  Ancak sorunlarımızı duyuran veya bu açıklamalara katılan birçok asistan arkadaşımıza yönelik, fakülte dekanlığı ya da yönetimleri tarafından baskı ve tehditlerin yapıldığını duyuyoruz.”

BİHA

YORUM EKLE