Ekonomi Reformları Eylem Planı açıklandı

10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. Buna göre: 850 Bin esnafın beklediği vergi muafiyeti yılsonuna kadar hayata geçirilecek.

Ekonomi Reformları Eylem Planı açıklandı
banner1

Ekonomi reformlarının takvimini içeren Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yayımlanan eylem planı; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Söz konusu takvime göre, tüm eylemlerin 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacağı duyuruldu. İşte o takvimden bazıları…

 

KAMUDA TAŞIT HARCAMALARINA KISITLAMA

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına da haziran sonuna kadar katı sınırlamalar getirilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payının azaltılması, borçlanmanın ortalama vadesinin artırılması, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilmesi, itfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihalelerinin etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılması hedefleri "sürekli" uygulanacak eylemler olarak planda yer aldı.

 

850 BİN ESNAFA MÜJDE

Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülüklerinin kaldırılması hedefi yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesinin de yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Vergi uygulamalarında dijital dönüşüme yönelik hedeflerin de yine yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.Kamu alım ihalelerine yönelik reform adımları da yine yıl sonuna kadar tamamlanacak.

 

GIDA İSRAFI

Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)'ına açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. (30 Eylül 2021)

Üretim, lojistik ve perakende sektörüne yönelik rehber dokümanlarla yönlendirmeler yapılacak. (30 Haziran 2021)

Sebze ve meyve zaiyatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek verilecek. (30 Haziran 2021)

Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılacak. (31 Aralık 2021)

Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak. (31 Aralık 2021)

Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak, üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek. (30 Eylül 2021)

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası

Teklifi TBMM'ye sunulacak. (31 Aralık 2021)

 

İSTİHDAM

“İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek. (31 Aralık 2021)

Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL'lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır. Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacaktır. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. (30 Haziran 2021)

Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edilecekler. (30 Haziran 2021)

Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp hayata geçirilecek. (30 Eylül 2021)

Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak. (30 Eylül 2021)

Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. (30 Eylül 2021)

Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. (Tamamlandı)

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. (31 Aralık 2021)

İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak (30 Haziran 2022)

Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak. (31 Aralık 2021)

Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek. (31 Aralık 2021)

 

KURUMSAL İLETİŞİM

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip; Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. (30 Haziran 2021)

FİK Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; TCMB, BDDK, SPK, SEDDK, TMSF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

FİK finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak; sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek. (30 Haziran 2021)

Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. (30 Haziran 2021)

Finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek. (30 Haziran 2021)

Komite her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecektir. Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak. (30 Haziran 2021)

Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

Üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. (30 Haziran 2021)

Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek. (30 Haziran 2021)

TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek. (30 Haziran 2021)

BİHA

YORUM EKLE

banner99