Coşkun bayramı kutladı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Coşkun bayramı kutladı
banner2

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnanıyoruz ki; insanlık virüsü yenecek. Pandemiyi bitirecek ve hayatı normale döndürecek. Ve gelecek 1 Mayıs’ta birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı alanlardan hep birlikte haykıracağız. İnsanı değerli ve insana dair olanı önemli gören kadim medeniyetin mensupları olarak; insanı nesne, emeği mal, emekçiyi köle, alın terini değersiz gören hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz.  Emperyalizme ve kapitalizme karşı fikri ve fiili direnişimize yılmadan devam edeceğiz.

Sömürüden beslenenlerin, zulmü sürdürenlerin, dünyayı ve insanlığı savaşa sürükleyenlerin karşısına dikileceğiz.

İnsanlık onuru esas alıp, insanı kalkınma için ter dökeceğiz.

Adil paylaşma ve asil dayanışma anlayışını evrensel değer haline getirmek için yılmadan, yıkmadan, yorulmadan ve yozlaşmadan mücadele edeceğiz.

Mazlumlara, mahzunlara, mağdurlara el uzatmaktan, omuz vermekten hiç vazgeçmeyeceğiz.

Sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı sosyal güvenlik ve insanı esas alan sosyal politikalar için fikirden eyleme, bilgiden erdeme, yerelden evrensele doğru ses vereceğiz, söz söyleyeceğiz.

Filistin’den, Suriye’ye, Arakan’dan, Doğu Türkistan’a, dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde insanlığı yok eden, insanları katleden zalimlerin karşısına dikileceğiz.

İnsanı yaşatan devlet anlayışını benimseyen, Anadolu’nun emekçileri olarak;

Emekçinin mutlu, insanlığın umutlu, dünyanın huzurlu olduğu adil dünyayı birlikte kuracağız.

Teröre, terör örgütlerine, terör örgütleriyle ilişkili gerçek ve tüzel kişilere karşı tavizsiz tavrımızdan vazgeçmeyecek, terörle mücadeleyi ve bu konudaki kararlılığı sarsılmaz bir şekilde destekleyeceğiz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailenin her türlü ifsad faaliyetine karşı korunmasında öncü ve paydaş olacağız. İki büyük değer olarak kabul ettiğimiz kadına ve aileye dair olumlu her çalışmaya ortak olacağız.

Demokrasiyi, bağımsızlığı, özgürlüğü, emeğimizin hakkını ve hukukunu dayanışmayla koruyacağız.

“Özgür birey, demokratik devlet, sivil toplum” hedefiyle, darbe Anayasasından kurtulup, milletin egemenliğini tartışmasız kılan sivil Anayasa’nın yazımında ve yapımında sorumluluk alacağız.

Milletin iradesi ve devletin idaresi noktasında vesayetin her türlüsüne karşı olmaktan vazgeçmeyecek, ihanete, işgale, darbe girişimlerine karşı teyakkuzda olacak, yeni, büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz birlikte koruyacağız.

Millete hizmeti ve hürmeti onur sayan kamu görevlileri olarak; sözleşmeliliğe direnmekte kararlı ve ısrarlı olacağız, herkes için kadrolu ve güvenceli istihdamı mutlaka başaracağız.

Eski Türkiye’nin korkularını bugüne taşıyan, Yeni ve Büyük Türkiye’ye yakışmayan siyaset ve grev yasaklarından birlikte kurtulacağız.

Alın terimizin hakkının ödenmesi, ekonomik büyümeden payımızın verilmesi için “gücümüz örgütlülüğümüz” anlayışıyla örgütleneceğiz, örgütlü gücümüzü büyüteceğiz.

Türkiye’nin en büyük emek örgütü,

Anadolu’nun ve çağın erdemliler hareketi,

Akademik hizmet sendikacılığının merkezi,

Toplu sözleşme hakkının mimarı Memur-Sen olarak;

Örgütlenmede yasaklar olmasın, toplu sözleşmede sınırlamalar kalksın istiyoruz.

Darbeci Evren’in Yönetmeliğinin hükmünü yitirmesini, kamu görevlilerinin Kılık-Kıyafette özgürleşmesini talep ediyoruz.

Vergide Adalet esas olmalı. Gelir Vergisi’nde Oran sabit kalmalı, matrahlar artırılmalı diyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılsın, personeli diğer hizmetler sınıfına aktarılsın teklifimizi yineliyoruz.

3600 Ek Gösterge vaadi yerine getirilmeli, kamu görevlilerinin bütünü kapsama dahil edilmeli önerimizde ısrar ediyoruz.

Kariyer ve Liyakat esas olmalı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğinde engeller kalkmalı, mülakat artık yapılmamalı kararlığımızı tekrar ediyoruz.

Aileyi Korumak, Anne-Baba ve çocukları ayırmamak devletin öncelikli görevi, eş durumu mağduriyetini gidermek temel hedefi anlayışını benimsiyoruz.

Kadrosuz usta öğreticilerin, ek ders ücreti karşılığı görev verilenlerin, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının, vekil ebe-hemşire-imamların kadroya, üniversiteli işçilerin kamu görevlisi kadrolarına geçiş talepleri karşılansın istiyoruz.

Ek ödemede oranlar ve tutarlar artmalı, ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılmalı teklifimizi bir kez daha vurguluyoruz.

İşveren ve hakem kaynaklı 5. Dönem zararlarımızı giderin, tazmin İçin daha fazla gecikmeden ocaktan geçerli olacak şekilde seyyanen zam verin teklifimizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz.

Kamu görevlileri sendikacılığında dayanışma aidatı olmalı, toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödenmeli diyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği artık ertelenmesin, İş-Aile Uyumunu sağlamak hem öncelensin hem önemsensin uyarımızı yineliyoruz.

Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesini, ikramiyenin tutarının yükseltilmesini TALEP ediyoruz.

Kadro-Derece sınırlaması artık kaldırılmalı, izinler iş günü esasıyla kullanılmalı tekliflerimiz karşılık bulsun istiyoruz.

Emekli Maaşları yükseltilmeli, emeklilikte de aile ve çocuk yardımı ödenmeli çağrımıza olumlu cevap bekliyoruz.

Ekonomik ve sosyal konsey toplanmasını,

Demokratik katılım imkânları artırılmasını,

Kamu işvereninin 6. dönem toplu sözleşmeye teşvik paketiyle gelmesini,

Kamu görevlilerinin hakkını eksiksiz teslim edilmesini.

Enflasyon hedef ve tahminlerinin tutmadığının görülmesini,

Zammı enflasyon canavarı tarafından değil, masanın taraflarınca belirlenmesi tekliflerimizi bir kez daha dikkatlere sunuyor, kamuoyunun da destek verdiği inancıyla tekliflerimize evet denmesini istiyoruz.

Yaşasın emekçiyi refaha kavuşturma, insanlığı huzurla buluşturma mücadelemiz.

Yaşasın emeğimiz, ekmeğimiz ve alın terimiz,

Yaşasın emperyalizme karşı direnen birliğimiz,

Yaşasın kapitalizme karşı onurlu mücadelemiz,

Yaşasın sömürüye ve zülme karşı dayanışmamız,

Yaşasın bayramımız,

Yaşasın Dayanışmamız…

Yaşasın 1 Mayıs…”

BİHA

YORUM EKLE