Büyükşehir Meclisinde Encümene yetki verildi

Belediyeye ait taşınmazların alımı, satımı ve takası için de encümene yetki verilmesi istendi. Gündem maddesi Saadet Partisi ve HDP'li Üyeler tarafından reddedilirken, AK Partili Üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Meclisinde Encümene yetki verildi
banner2

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı ilk meclis birleşimi bugün gerçekleşti.

Toplantı, Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Mecliste, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

 Gündemde yer alan İhtisas Komisyon ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları üyelerin oy çokluğu ile araştırılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

İhtisas Komisyon Raporları arasında şu konular yer aldı:

- Baraj, gölet, sulama kanallarında boğulmaların önlenmesi

- Çevre temizliğinin önemi

- Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunların çözümü

- Ailelerin okul eğitimleri konusunda çocukları üzerinde etkisi

- Pamuk yetiştiriciliği

- Şanlıurfa'da oluşan göç sonrası olumsuzlukların giderilmesi için yapılmış olan çalışmalar

- Kadın şiddeti ve cinayetlerine yönelik önlemlerin alınması

- İnsanların geniş bir kültüre sahip olabilmeleri

- Suyun hayatımızdaki yeri

- Eğitimin bireyler üzerindeki etkileri

- Şanlıurfa'nın tanıtımı yapılarak turizmin geliştirilmesi

- Ulaşımdaki aksaklıkların ortadan kaldırılması


SAADETLİ VE HDP'Lİ ÜYELER REDDETTİ

Gündem maddeleri arasında, 'Büyükşehir Belediyesine ait Eyyübiye İlçesi Beyazbayrak Mahallesinde bulunan 6.088,67 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve Haliliye İlçesi Refahiye Mahallesinde belirtilen taşınmazların  alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla sınırlı ayni hak tahsisine karar vermek' kaydı ile Belediye Encümenine yetki verilmesi üyelerin oylamasına sunuldu. Saadet Partisi Meclis Üyesi Fırat Sultan ve HDP'li Meclis Üyeleri tarafından reddedilen madde, AK Partili Meclis Üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

10 YILLIĞINA KİRALANMASINA KARAR VERİLDİ

Halfeti'de bulunan 10 adet yüzer duba restoran yer kiralama işi teknik şartname ve iç sular çalışma esaslarına göre Büyükşehir Belediye Plan ve Bitçe Komisyonu tarafından belirlenen 300 metrekareyi geçmemek üzere metrekare yıllık 250 bin TL muhammen bedel ile 10 yıllığına kiralama yoluyla ihale edilmesi kararı alındı.

Öte yandan, gündeme gelen konuların görüşülmesi ile Meclis'in ilk birleşimi sona erdi. 

Özlem DİKMEN-BİHA

YORUM EKLE